TORSDAG 20.03.03 [19.00 - 02.30]

FREDAG 21.03.03 [19.00 - 03.30]

LØRDAG 22.03.03 [19.00 - 03.30]

SØNDAG 23.03.03 [20.00 - 01.30]
Kommandosentralen:

Bad Bikini (N)
- Video av Thomas Sivertsen
Lupo (N)
Sofus Forsberg (DK)
Lackluster (FIN)
Brothomstates (FIN)
Bauri (S)
Kim Hiortøy (N)

Dj NUteq (N)
Dj Dubsland (N)

Kantinen:

Dj Micro

David Giese (S) [film]
Videoinstallasjoner


19.30 - 20.00

20.15 - 21.15
21.30 - 22.15
22.30 - 23.15
23.30 - 00.15
00.30 - 01.30
01.45 - 02.30

mellom konsertene
mellom konsertene