Thomas m.fl. fra BEK (N)
Grandpeepl (N)
David Giese (S)
Frans Carlqvist (S)
Måns Nyman (S)
Zlatan Dikic (N)
Anders Jørgensen (N)
Ian F. Antonsen (N)
Asle Bakke Brodin (N)
Sijle Heggren (N)
Lena Buchacz &
Pernille Randøl (N)

Tormod Amundsen &
Guro Rød Alver (N)

Shahrokh Kavousi (Persia) + venner
Ian Fjeldvig Antonsen (S)

Han har bla. jobbet med kunst og musikk prosjektet Elektra siden starten i 1999. Han er en allsidig kunstner som like gjerne jobber med performance som malte lerreter. Han er visstnok bortreist under festivalen men kjenner vi ham rett så hindrer det han ikke i å være til stede.