Thomas m.fl. fra BEK (N)
Grandpeepl (N)
David Giese (S)
Frans Carlqvist (S)
Måns Nyman (S)
Zlatan Dikic (N)
Anders Jørgensen (N)
Ian F. Antonsen (N)
Asle Bakke Brodin (N)
Sijle Heggren (N)
Lena Buchacz &
Pernille Randøl (N)

Tormod Amundsen &
Guro Rød Alver (N)

Shahrokh Kavousi (Persia) + venner
Frans Carlqvist (S)

Har en "Master of fine arts" på Grafisk Design utdannelsen på Konstfack i Stockholm, og har varit yrkesvirksom i to og et halvt år. Er aktiv musiker (Pavan) og producent i musikkollektivet Moder Jords Massiva, Flora & Fauna, som har spilt i Bergen to ganger, senast 19 september 2002 på Kvarteret. Frans har laget plakater, flyer og billetter til Ekko festivalen.