Thomas m.fl. fra BEK (N)
Grandpeepl (N)
David Giese (S)
Frans Carlqvist (S)
Måns Nyman (S)
Zlatan Dikic (N)
Anders Jørgensen (N)
Ian F. Antonsen (N)
Asle Bakke Brodin (N)
Sijle Heggren (N)
Lena Buchacz &
Pernille Randøl (N)

Tormod Amundsen &
Guro Rød Alver (N)

Shahrokh Kavousi (Persia) + venner
David Giese (S)

Tar sin Master-examen i grafisk design nå i vår på Konstfack i Stockholm. Jobber ekstra ved siden av studiet som grafisk designer. Er aktiv musiker (Slummer) og produsent i musikkollektivet Moder Jords Massiva, Flora & Fauna, som har spilt i Bergen to ganger, senast 19 september 2002 på Kvarteret. David ska i hovedsak være med som videokunstner men også som dj. Skal bl a vise sitt eksamensfilm "The Path of the Red Eye" i kommandosentralen og kantinen.